Menu

POLISI PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN/PENUKARAN PRODUK

  1. Pengembalian produk dilakukan sekiranya pihak anda tidak menerima produk atau kuantiti seperti yang ditempah.
  2. Bayaran untuk pengembalian produk akan dibuat sekiranya salah adalah daripada pihak As Beauty.
  3. Penukaran produk hanya boleh dilakukan sekiranya salah adalah daripada pihak As Beauty dan produk berkenaan perlu berada dalam kondisi baik (belum dibuka).
  4. Sekiranya salah adalah daripada pihak pelanggan, bayaran untuk penghantaran semula produk perlu dijelaskan oleh pelanggan itu sendiri dan sekiranya pelanggan memerlukan pihak As Beauty menghantar produk lain yang diperlukan, bayaran tambahan untuk kos penghantaran perlu dijelaskan terlebih dahulu.
  5. Pelanggan perlu menyimpan nombor rujukan pos mengikut agen penghantaran yang dipilih atau memaklumkan kepada pihak As Beauty.
  6. Bayaran hanya akan dibuat setelah pihak As Beauty menerima produk dan meneliti bukti-bukti yang diberikan.
  7. Produk yang dibeli tidak melalui HQ As Beauty tidak akan diambil kira.
  8. Bagi tujuan penukaran produk hanya akan diproses selepas pihak As Beauty menerima produk yang tidak diperlukan dalam kondisi yang baik dan menerima bayaran daripada pihak pelanggan sekiranya salah bukan daripada pihak As Beauty.
X